Eksistentiel samtale og dialog

Se:

The Society for Existential Analysis
www.existentialanalysis.org.uk

International Organization for Daseinsanalysis
www.uia.org/s/or/en/1122275201

Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi
www.eksistentielpsykologi.dk

Kontakt Stig Dankert Hjort på telefon 36172700,
mobil 27632770 eller på e-mail: stigdh@gmail.com