Psykoanalyse

Psykoanalyse er både en terapeutisk metode og en psykologisk teori. Den danner bevidst eller ubevidst grundlaget for utallige moderne terapeutiske skoler.

Som teori har psykoanalysen igennem hele det 20. århundrede - bl.a. med sine teser om det ubevidste og den infantile seksualitet - haft afgørende indflydelse på menneskesyn, børneopdragelse og seksualmoral, ligesom dens metode er blevet anvendt og diskuteret inden for kunst, litteratur og film. Psykoanalytiske begreber og tankegange har været med til at grundlægge det moderne menneskes selvopfattelse.

I praktisk, terapeutisk henseende kan psykoanalysen betragtes som en kulmination af det humanistiske Kend Dig Selv og ses i modsætning til den naturvidenskabeligt prægede, medicinske behandlingsmetode. Der stilles sjældent en diagnose eller udstedes medicin, og psykoanalytikeren har ikke en færdig ide om, hvordan en individuel analyse vil forløbe, eller hvilket resultat den vil give. En psykoanalyse tager altid udgangspunkt i klientens egen forståelse af sin situation, - ikke analytikerens forståelse. I sine Afhandlinger om Behandlingsteknik skriver Sigmund Freud, at den psykoanalytiske behandling sigter mod klientens befrielse og fuldendelse af sit eget væsen.


Sådan foranstaltes en psykoanalyse:

  • De indledende samtaler.

Efter klientens kontakt med psykoanalytikeren aftales et for begge parter uforpligtende møde, hvor det afklares om psykoanalysen er den egnede behandlingsform. Det første møde vil typisk vare 1-1½ time og kan følges op af yderligere et par møder.

  • De aftalte vilkår.

Efter at klienten er blevet informeret om den psykoanalytiske behandlingsmetode og eventuelle spørgsmål herom er afklaret, aftales gældende vilkår. Det drejer sig om antallet af timer pr. uge, faste dage og klokkeslæt samt aftaler om afbud og ferie såvel som betalingssum og -måde. Begge parter forpligter sig endvidere til at holde analysen inden for det psykoanalytiske rum, ligesom det tilrådes analysanden (klienten) - så vidt det er muligt - at afholde sig fra at foretage afgørende ændringer i sit liv (f.eks. skilsmisse eller erhvervsskifte), mens analysen foregår.

Kontakt Stig Dankert Hjort på telefon 51 26 00 27
eller på e-mail: stigdh@gmail.com


Links

Artikler om Sigmund Freud og Psykoanalyse
www.leksikon.org/author.php?n=225