Psykoanalytisk psykoterapi (individuel/par)

Psykoanalytisk psykoterapi bygger på psykoanalysens teori og metode og kan være individ-, familie- eller gruppeorienteret. Den adskiller sig bl.a. fra den klassiske psykoanalyse ved, at antallet af regelmæssige mødetimer pr. uge er lavere (mindst en gang pr. uge) samt ved, at den i reglen foregår ansigt til ansigt.

Parterapi retter sig først og fremmest mod en forståelse af parternes indbyrdes relation og samspil. Måden der samtales på, de fastlåste mønstrer men også den individuelle vrede, skuffelse og den ubehandlede sorg bringes til overfladen. Hvert part får mulighed for at genoprette sin evne til at kunne lytte til og indleve sig i sin partners situation og omvendt. Specielle problemområder ses i nyt lys i kraft af de ressourcer, der opstår og frigøres ud af parrets fælles interesse i at modnes - både hver for sig og sammen.


Kontakt Stig Dankert Hjort på telefon 51 26 00 27
eller på e-mail: stigdh@gmail.com