Læreanalyse


Læreanalysen er den del af et psykoterapeutisk uddannelsesforløb, hvor eleven selv går i lære hos en uddannet terapeut. Læreanalysen foregår efter den givne teoridannelses metoder og retningslinier.

Kontakt Stig Dankert Hjort på telefon 51 26 00 27
eller på e-mail: stigdh@gmail.com


Supervision

Supervision har til formål at dygtiggøre den, der bliver superviseret. Den superviseredes arbejde bliver med supervisors åbne øjne og ører gennemgået og diskuteret, så der foranstaltes et forum, hvor supervisandens personlige stil, teoretiske indsigt og kunnen udvikles og forbedres.

Traditionelt set gives der supervision som led i terapeuters uddannelse. Den kommende terapeut modtager feedback og vejledning fra en erfaren terapeut vedrørende sine terapiforløb. I dag henvender supervision sig til alle professionelle personer indenfor sundhedsvæsen, pædagogik og psykoterapi. Det er en fordel jævnligt - i gruppe eller som enkeltperson - at modtage feedback og inspiration på sig selv og sit arbejde.

Det kan specielt anbefales at modtage supervision, hvis en professionel klientrelation er på vej ind i en fastlåst, uigennemsigtig situation, som gentager sig selv eller udvikler sig i uhensigtsmæssig retning.

Kontakt Stig Dankert Hjort på telefon 51 26 00 27
eller på e-mail: stigdh@gmail.com


Coaching: At lære uden at blive undervist

Coaching henvender sig til personer, der ønsker at udnytte deres potentiale endnu bedre - personligt og professionelt.

Coaching er ikke terapi men består i en klargørende dialog, som specielt har vist sig at være et frugtbart værktøj for de, der varetager lederstillinger i offentlige eller private virksomheder.

Idet der skabes rum for den givne livsverden i samtlige dens aspekter, er coaching en fremadrettet proces, som bl.a.:

  • giver større bevidsthed omkring egen situation og egne muligheder, herunder også bevidste og ubevidste vilkår og værdier.
  • inspirerer til egne løsninger og dermed øger ansvaret for eget liv.
  • inspirerer til nye mål, delmål og handleplaner for at nå dem.
  • inspirerer til den fulde udnyttelse af personlighedens potentiale i overensstemmelse med de givne vilkår og værdier.

Kontakt Stig Dankert Hjort på telefon 51 26 00 27
eller på e-mail: stigdh@gmail.com