Den Autogene Træning

En af de mest sikre og gennemprøvede afspændingsmetoder er den autogene træning. Den autogene træning bygger på eksperimenter og erfaringer med hypnose og er udviklet som et nøje tilrettelagt, psykosomatisk program, der under vejledning indøves selvstændigt trin for trin. Målet er:

  • hurtigt at kunne opnå en kropslig velgørende, søvnlignende hviletilstand.
  • at kunne sætte sig i en modtagelig tilstand for selvsuggestion (selvhypnose).

samt

  • at lægge grunden til en naturlig livsrytme, hvor organismens kræfter og ressourcer gradvist styrkes, så givne relationer, målsætninger og præstationsfaktorer imødeses og bearbejdes med åbent, fleksibelt og modtageligt sind.


Hypnose og Selvhypnose

Alle mennesker kender til trancetilstande fra deres hverdag. I fagsproget kaldes det naturalistisk trance: Du kører en sen nattetime på motorvejen og oplever, hvor svært du har ved at holde dig vågen og sover måske momentvis. Eller: Du mærker, hvor svært det er at holde dig koncentreret om et emne i længere tid, mens du gradvist tillader dig selv at "falde i staver" midt i en undervisningssituation. Eller: Du lytter til god musik, førend du går til ro om aftenen, mens du tydeligt fornemmer, hvordan bevidstheden langsomt glider over i en fantasi- og drømmeverdenen. Du oplever måske en gradvis vekslen mellem styret ønskefantasi og passivt oplevet drøm.

Hypnose er betegnelsen for en kunstig fremkaldt, søvnlignende trancetilstand. En "hypnotisør" dirigerer en mere eller mindre
dyb trancetilstand frem hos en eller flere personer. Det er uden mystik og svarer til, at mor eller far synger en godnatsang, eller fortæller en godnathistorie, for deres barn. Barnet slipper trygt sin hverdag og giver sig selv lov til at falde ind i en behagelig, trancelignende tilstand, som gradvist fører over i den egentlige søvn. I trancetilstanden er man specielt modtagelig for forslag og ønskeforestillinger, som passer til ens personlighed og behov.

Selvhypnose bygger på en bevidstgørelse af din egen kreative evne til at sætte dig selv i en trancetilstand, når du har brug for det. I interaktion med en trænet hypnoterapeut lærer du at udnytte trancetilstandens afstressende og smertelindrende virkning. Du får mulighed for gradvist at oparbejde en sund livsstil, der tager udgangspunkt i din egen tilværelse, dens uanede perspektiver samt naturlige begrænsninger.

Kontakt Stig Dankert Hjort på telefon 51 26 00 27
eller på e-mail: stigdh@gmail.com


Se Selvhypnose