Publicerede bøger, kronikker, artikler, interviews og anmeldelser


Hjort, S.D. (1983) Krishnamurtis psykologi - en indføring.
København: Borgen.

Hjort, S.D. (1983) Filosoffen, der ikke vil dyrkes.
IN: Kronik i Kristeligt dagblad d. 17.11.1983.

Hjort, S.D. (1989) Sigurd Næsgaard - det naturlige menneske.
København: Gyldendal.

Hjort, S.D. (1989) Hypnose historie, teknik, anvendelse - en indføring.
København: Gyldendal.

Hjort, S.D. (1991) I begyndelsen var Freud - introduktion til psykoanalyse.
København: Gyldendal.

Hjort, S.D. (1991) Utopi, håb og kærlighed : præsentation af Jessica Benjamin: The bonds of love - psychoanalysis, feminism, and the problem of domination, New York: 1988.
IN: Nyt Forum for Kvindeforskning, 11. Årgang, København: Kvinfo.

Hjort, S.D. (1991). Dansk psykoanalyses historie.
IN: Psyke og Logos nr. 1, årgang 12, København: Dansk Psykologisk Forlag.

Hjort, S.D. (1992) Hvad psykoanalysen skylder hypnosen? Anmeldelse af Uffe Hansens bog om Carl Hansen.
IN: Psyke og Logos nr. 1, årgang 13, København: Dansk Psykologisk Forlag.

Hjort, S.D. (1995) Psykoanalysen: Freud og Jung.
IN: Når mennesket undres (ed. Birgitte Rahbek) s. 359-378. Danmark: Centrum.

Hjort, S.D. (1998) Portrætter af nogle tidlige danske psykoterapeuter del 1: Danmarks første praktiserende psykoanalytiker: Dr. phil. Sigurd Næsgaard.
IN: Nyhedsbrev for Psykoterapeut Foreningen nr. 3, årgang 6.

Hjort, S.D. (1998) Terapeuter, begreber og etik.
Refleksioner over Psyke & Logos, nr. 1, 1998.
IN: Psyke og Logos, nr. 2, årgang 19, København: Dansk Psykologisk Forlag.

Hjort, S. D. (1999) Digter og Filosof. En anmeldelse af Anja Matwijkiw:
Grundvilkår et filosofisk eksperiment.
IN: Filosofi, nr. 2, årgang 13.

Hjort, S.D. (1999) De eksistentielle dimensioner. Anmeldelser af Bo Jacobsen: Eksistensens Psykologi, Emmy van Deurzen: Eksistentielle dimensioner i psykoterapien, Irvin D. Yalom: Eksistentiel Psykoterapi og Kresten Nordentoft: Kierkegaards Psykologi.
IN: Psyke og Logos, nr. 1, Årgang 20. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Hjort, S.D. (1999) En god bog at have på hylden. En anmeldelse af Psykoterapiens Hovedtraditioner (red. Hougaard, Diderichsen, Nielsen).
IN: Nyhedsbrev for Psykoterapeut Foreningen nr. 2, årgang 7.

Hjort, S.D. (1999) Sigurd Næsgaard, 2. Del: Forfatterskabet og den psykoterapeutiske utopi.
IN: Nyhedsbrev for Psykoterapeut Foreningen nr. 3, årgang 7.

Hjort, S.D. (1999) Præsentation af Emmy van Deurzens bøger: Eksistentielle dimensioner i psykoterapi samt Eksistentiel samtale og terapi.
IN: Nyhedsbrev for Psykoterapeut Foreningen nr. 3, årgang 7.

Hjort, S.D. (2000) Sigurd Næsgaard, 3. Del: Den mulige psykoterapi.
Original eller kopi?
IN: Nyhedsbrev for Psykoterapeut Foreningen, nr. 1, 8. årgang.

Hjort, S.D. (2000) Myter om Freud. En anmeldelse af Eric Danielsens bog:
Den ukendte Freud.
IN: Aktuelt den 26. juni 2000.

Hjort, S.D. (2000) Filosoffernes psykologitradition.
IN: Psyke og Logos, nr. 1, årgang 21, København: Dansk Psykologisk Forlag.

Hjort, S.D. (2001). Mellem mennesker Træk af Indfølingens psykologi. En præsentation af ny bog om indfølingens psykologi af Judy Gammelgaard.
IN: Psykoterapeuten, nr. 1, januar 2001, 9. Årgang.

Hjort, S.D. (2002) Artikler
IN: Psykodynamisk Leksikon, red. Ole Andkjær Olsen, Gyldendal 2002.
(Daseinsanalyse, dereflektion, dimensionalontologi, eksistentielt vakuum humanistisk orienteret psykoterapi, hypnoterapi, indirekte terapeutisk kommunikation,individualpsykologi, introspektion, logoterapi, mandlig protest, mindreværdskompleks, musikterapi, noogen neurose, overkompensation, overmening, paradoksal intention, primalterapi, ykodrama, symboldrama, viljen til magt, viljen til mening)

Hjort, S.D. (2002) Biografier
IN: Psykodynamisk Leksikon, red. Ole Andkjær Olsen, Gyldendal 2002.
(Adler, Alvin, Allport, Apel, Barnes, Bateson, Bergson, Berne, Binswanger, Bollnow, Boss, Brentano, Buber, Bühler, Condreau, Derrida, Descartes, Deurzen, Dilthey, Erickson, Fordman, Frankl, Franz, Gadamer, Goffmann, E. von Hartmann, N. Hartmann, Herbart, Henderson, Hillman, Horst-Eberhardt, Husserl, Jacobi, Jaffé, Jaspers, C. G. Jung, E. Jung, Kant, Kojève, Laing, Leuner, Lowen, Marcel, Maslow, Moreno, Murray, May, Merleau-Ponty, Müller, Neumann, Rogers, E. L. Rossi, Ryle, Sartre, Szasz, Scheler, Schultz, Sicher, Spinelli, Stierlin, Tillich, Vaihinger, Vries, Weill, Willi, Wittgenstein)

Hjort, S.D. (2004) Den kybernetiske psykologi - en præsentation. I anledning af Ole Vedfelt: Manden og hans indre kvinder - Manden i alle livsaldre.
IN: Psykoterapeuten nr. 3. 11. årgang.

Hjort, S.D. (2005) Om Dialog.
IN: bøygen – Literært tidskrift s. 17. Drøbak: Bookline digitaltrykk

Hjort, S.D. og Susanne van Deurs (red.) (2006)
København: Psykoterapeut Foreningens Forlag

Hjort, S.D. (2006) Kampen om anerkendelse – Freud i Danmark
IN: Psykoterapi i Danmark – Brikker af en helhed s. 33-61. København:
Psykoterapeut Foreningens Forlag


Hjort, S.D. (2006) At være sig selv sammen (Om venskab).
IN: Livstemaer i Eksistenspsykologisk Perspektiv s. 107-123 (red. Bjarne Sode Funch, Bjarne Jacobsen & Peter la Cour). København: Hans Reitzels Forlag

Hjort, S.D. (2006) Drift og Ånd (Freud/Kierkegaard).
IN: Fokus på Freud s. 271-285. (red. Andklær Olsen, Braad Thomsen og Petersen).
København: Hans Reitzels Forlag.


Hjort S.D. (2006) Absurd beretning fra velfærdssamfundets skyggeside
IN: Kronik i Jyllandsposten den 3. juli 2006 om behandlingen af vores ældre på plejehjem og hospital.

Hjort, S.D. (2006) Vigtigt bidrag til forståelsen af tilknytningstraumer. En anmeldelse af Lars Sørensen: Smertegrænsen – Traumer, tilknytning og psykisk sygdom
IN: Psykoterapeuten nr. 2, april/maj 2006. 14. årgang.

Hjort, S.D. (2006) Det ubevidste – og måden vi taler på. En anmeldelse af Jeran-Christian Delay og Elisabeth Holst (red.): en Fandens bestilling – kan vi slippe for det ubevidste.
IN: Psykoterapeuten nr. 3/okt. 2006. 14. årgang.

Hjort, S.D. (2007) Ledere skal hjælpes til at tage mere ansvar.
IN: Kristeligt Dagblad den 23. april 2007

Hjort, S.D. (2007) Møde i EAP. Kongres i Cambridge den 13.-16. juli 2006.
IN: Psykoterapeuten nr. 2, maj 2007. 15. årgang.

Hjort, S.D. (2007): Logotherapy – A Challenge for the Psychotherapist of Today.
IN: Årsskrift for den internationale konference: Teoretiske og praktiske af aspekter af psykologiske undersøgelser s. 3-8. Det Russiske Ministerium for Videnskab og Uddannelse. Karachaevo-Cherkessian Universitet, 2007.

Hjort, S.D. (2009) Hvad er psykoterapi? Det diagnostiske perspektiv.
København: Psykoterapeut Foreningens Forlag

Hjort, Stig D. (med Boris Ibragimovich Kubanov) (2009): Stigmatization and Social Exclusion, A short account on the mental health situation in EU with special reference to Denmark.
IN: Årsskrift for psykologogiske undersøgelser. Det Russiske Ministerium for Videnskab og Uddannelse. Karachaevo-Cherkessian Universitet 2009 (side 297-302).

Hjort, S.D. (2011) Hvad er psykoterapi? Det diagnostiske perspektiv. 2. rev. Udg.
København: Psykoterapeut Foreningens Forlag.

Hjort, S.D. (2012) Hypnoterapi, Hypnopsykoterapi og Hypnoanalyse
- en begrebsafklaring.
IN: Psykoterapeuten 2012,1 (s. 6-11).

Hjort, S.D. (2012) Selvhypnose.
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2013) Du og jeg.
En lille bog om parforholdets veje og vildveje (bogform).
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2014) Du og jeg.
En lille bog om parforholdets veje og vildveje (e-bog).
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2014) Autogen Træning - Vestens Yoga (e-bog).
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2015) Autogen Træning - Vestens Yoga (bogform).
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2018) Krishnamurtis psykologi - En indføring (lydbog; audiobook).
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2018) Selvhypnose (lydbog; audiobook).
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2018) Autogen Træning - Vestens Yoga (lydbog; audiobook).
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2019) I begyndelsen var Freud - Introduktion til psykoanalyse (lydbog; audiobook).
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2019) Sigurd Næsgaard - Det naturlige menneske (e-bog).
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2020) Krishnamurtis psykologi - En indføring (e-bog).
København: Dankerts Forlag.

Hjort, S.D. (2020) Sigurd Næsgaard: The man who broke down the barriers to psychoanalysis in Denmark
https://www.youtube.com/watch?v=1oMTrVQjQ3Q
København: Dankerts Forlag.Debatindlæg

Hjort, S.D. (1989) Freud og Angsten. Angående Raben Rosenbergs kronik i Politiken (1989-09-27) om den sidste nye angstdæmpende psykofarmaka og psykoterapi: BZ'erne og angstens tyranni.
IN: Politikken 7.Oktober 1989.

Hjort, S. D. (1990) Incest fantasi eller virkelighed. Angående Beth Grothe Nielsens kronik i Information (1990-02-19) om blodskam, retspleje og Freuds teorier om incest: I incest-sager stjæler den mistænkte hele billedet.
IN: Information 8. Marts 1990.

Hjort, S.D. og Brask, Marianne (1994) Lykke og medicin. Angående artikel i Samvirke: På vej mod lykken for alle om Prozac/Fontex.
IN: Samvirke 9. September 1994.

Hjort, S.D. (2008): Elektronisk sjælesorg for åben skærm.
IN: Kristeligt Dagblad den 29. januar 2008.

Hjort, S.D. (2008) Begrebsforvirring i sjælesorg?
IN: Kristeligt Dagblad den 7. februar 2008.

Hjort, S.D. (2008) Terapi forklædt som sjælesorg.
IN: Kristeligt Dagblad den 6. marts 2008

Hjort, S.D. (2008) Der skal skelnes.
IN: Kristeligt Dagblad den 7. april 2008Interviews med Stig Dankert Hjort

Sigurd Næsgaard (1989) Interview af Kit Bramsnæs.
DR1 d. 12. April.

Et godt skænderi (1990) Interview om skænderi i parforhold.
DR1 d. 1. Oktober kl. 10.00.

Du føler dig døsig. - tæt på hypnose. (1992) Interview om hypnoseterapi.
IN: Søndag d. 27. April 1992.

Psykoanalysen: Freud og Jung (1994) Interview af Birgitte Rahbek.
DR1 d. 15. September kl. 22.00.

Kierkegaards psykologi (1997) Stig Dankert Hjort fortæller om den mening med livet, som Søren Kierkegaard fandt i kristendommen; tilrettelagt af Birgitte Rahbek.
DR1 d.5.Januar kl. 11.05.

Parforhold: Når spøgelserne ta`r over (1998) Interview om parforhold.
IN: Alt for damerne d. 19. november 1998.

Paradisæblekrigen (1999) I anledning af Anders Ands 50 års fødselsdag.
IN: Politiken Søndag 28. februar, Sektion: ANDELIV, s. 9, 1999.

Den uundgåelige jalousi (1999) Interview af Jesper Jürgensen om jalousi.
IN: Alt for damerne d. 8. juli, s.104-105, 1999.

Mænd skal have ros (1999) Om mænds opfattelse af kvinder.
IN: Alt for damerne d. 2. sept. , s. 74-75, 1999.

Freud og drømmetydning (2001) Interview som led i tema-lørdag om Drømmetydning.
TV: DR 2 10. februar 2001 kl. 20.00

Er du lykkelig? (2006) Interview af Birgitte Rahbek
DR1 d. 16. december 2006

Om drømmetydning i praksis (2007) Interview af Trine Jul Bastrup
DR1 d. 12. marts 2007

Psykoanalyse i praksis (2007) Interview af Trine Jul Bastrup
Dr1 d. 14. marts 2007